Financiële sector: contant geld zal niet verdwijnen

Financiële sector: contant geld zal niet verdwijnen

Contant geld zal de komende decennia volop in omloop blijven, ondanks de toename van digitale betaalmogelijkheden. Dat is een van de uitkomsten van een recente rondetafel met vertegenwoordigers van banken, overheid, bedrijven en consumentenorganisaties, georganiseerd door G4S Cash Solutions. Met name de ‘back-up functie’ van cash wordt belangrijker gevonden dan enkele jaren geleden, mede als gevolg van een aantal omvangrijke storingen in het digitale betalingsverkeer in de laatste tijd.

G4S Cash Solutions publiceerde in 2011 het rapport ‘De toekomst van cash’. Diverse marktpartijen leken toen nog te geloven in een ‘cashless society’ op termijn. Ruim twee jaar later blijkt dat dit beeld volledig is gekanteld en dat er vrijwel geen enkele bij het betalingsverkeer betrokken stakeholder contant geld uiteindelijk ziet verdwijnen.

Juist de introductie van nieuwe moderne betaalmanieren, zoals betalen met een smart phone, iPad of zelfs met een vingerafdruk maken contant geld als ‘betrouwbare achtervang’ meer dan ooit noodzakelijk, stelt G4S-directeur Gert Askes. “Natuurlijk innoveert de financiële sector en dat is ook prima. Maar zolang digitale systemen niet 100% betrouwbaar zijn, zal de consument altijd een uitwijkmogelijkheid willen hebben. Dat inzicht wordt nu breed onderkend. Zelfs DNB-president Klaas Knot waarschuwde onlangs dat we contant betalen niet volledig moeten afschaffen”, aldus Askes.

Scenario planning
Marktleider G4S Cash Solutions heeft afgelopen jaar een aantal scenariostudies uitgevoerd waarin belangrijke drivers als (disruptieve) innovatie, een voortdurende economische crisis, afnemend vertrouwen in elektronisch betalen en sturend overheidsingrijpen in kaart zijn gebracht.

Het is voor alle stakeholder van belang om verschillende perspectieven naast elkaar te beschouwen, zodat op een flexibele manier kan worden nagedacht over en ingespeeld op de toekomst van het betalingsverkeer in Nederland. “Die toekomst is namelijk niet statisch”, licht Askes toe. “Dialoog blijft dus heel belangrijk, waarbij het niet zozeer gaat om het eigen gelijk. We moeten vanuit verschillende disciplines gezamenlijk kijken naar reële toekomstvisies.”

Geen eiland
De komende jaren zal G4S in samenwerking met PwC verkennende onderzoeken over de toekomst van het betalingsverkeer in andere Europese landen publiceren, te beginnen met de publicatie van het Cash Report in België later dit jaar. Askes: “We moeten heel goed naar de internationale ontwikkelingen kijken. Nederland is geen eiland en de tijd dat we hier onze eigen oplossingen voor onze eigen problemen bedachten ligt echt achter ons. In verschillende opkomende economieën zien we in sneltreinvaart nieuwe betaalmethodieken ontstaan, omdat men daar geen last heeft van een ‘installed base’. Die is er in Nederland wel, en hij is ook nog eens bijzonder kostenefficiënt. Al dit soort zaken moet je in ogenschuw nemen als je iets zinnig wil zeggen over de toekomst van contant geld.”

Ook de Nederlandse variant van het rapport ‘De toekomst van cash’ zal in 2014 volledig worden geactualiseerd. In deze tweede versie van het Cash Report zal voor het eerst ook de vergelijking worden gemaakt met andere Europese landen.

Neem contact op
Help Desk

Zoeken