Schoon bankbiljet maakt vals geld meer herkenbaar!

Schoon bankbiljet maakt vals geld meer herkenbaar!

Het DNB meldt in februari 2016, dat het loont om schoon geld uit te geven. Het blijkt dat als een bankbiljet schoon is, het vals geld meer herkenbaar maakt! Een paar seconden is genoeg om te beoordelen of een biljet vals is, of niet. Naar aanleiding van dit onderzoek, kan iedere nationale centrale bank de afweging maken of bankbiljetten nog schoner moeten, dan de al geldende Europese normen. De Nederlandsche Bank houdt zich aan de ondergrens bij het sorteren van bankbiljetten en ziet dit onderzoek niet als aanleiding om strenger om te gaan met contant geld.

Nu.nl meldt daarom het volgende:

“Als een bankbiljet schoon is, merken kassamedewerkers eerder op of een briefje vals is. Voor consumenten maakt het niet uit of de biljetten schoon zijn. Dit blijkt uit een onderzoek in samenwerking tussenDe Nederlandsche Bank (DNB) en de Duitse centrale bank, de Bundesbank, onder 261 kassamedewerkers en 250 consumenten. Winkelpersoneel herkent gemiddeld 88 procent van de valse bankbiljetten. Bij de consumenten ligt dit percentage op 79 procent.

Als er schonere biljetten gebruikt worden, herkennen de kassamedewerkers de valse biljetten eerder. Maar ook echte biljetten worden eerder aangewezen als vals. Kassières worden dus argwanender, concluderen de onderzoekers.

Het onderzoek werd ingesteld, omdat de centrale banken wilden weten of het nuttig is dat de biljetten worden schoongemaakt. Jaarlijks controleert de DNB 450 miljoen biljetten op vuilheid en echtheid. Gemiddeld heeft kassapersoneel vijf seconden nodig om een vals biljet te herkennen. Bij consumenten ligt deze tijd op 6,3 seconden. Oudere mensen hebben meer moeite met het herkennen van valse biljetten dan jongere mensen. Ouderen controleren minder echtheidskenmerken. Voor DNB zijn de uitkomsten na afweging van de kosten en baten geen reden om de schoonheidscontrole van bankbiljetten aan te scherpen.”

Wat vind jij – moeten we voorzichtiger zijn met ons contante geld, of mag een kreukeltje best?

Neem contact op
Help Desk

Zoeken